UDI: Hundrevis av arbeidstillatelsessøkere brukte falske vitnemål

UDI: Hundrevis av arbeidstillatelsessøkere brukte falske vitnemål

Ifølge Utlendingstilsynet har det blitt levert «flere hundre» falske studiebevis med søknader om arbeidstillatelse de siste 12 månedene.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har avdekket et tydelig mønster av uredelige søknader om arbeidstillatelse fra personer med statsborgerskap utenfor EU/EØS. Flertallet kommer fra fire land.

Alle som har statsborgerskap utenfor EU/EØS-land trenger oppholdstillatelse for å bo og arbeide i Norge. Foruten familieinnvandringstillatelser er den vanligste metoden å søke om tillatelse som fagarbeider.For å få en av dem trenger kandidaten generelt et fast jobbtilbud i en jobb som krever spesifikke utdannings- eller faglige kvalifikasjoner.

Falske sertifikater

I følge e24, har UDI møtt «flere hundre» falske vitnemål i forbindelse med slike søknader om oppholdstillatelse. De falske utdanningsbevisene ga inntrykk av at kandidaten var kvalifisert for den aktuelle stillingen.

Dette kan være med på å forklare den lange ventetiden folk fra utenfor EU/EØS har måttet tåle ved søknad om oppholdstillatelse de siste månedene.

UDI-kontoret i Oslo, Norge

UDI har mottatt et merkelig høyt antall søknader om arbeidstillatelse fra tyrkiske statsborgere som hevder å være kvalifiserte kokker. Norge åpner for at personer med yrkesutdanning kan søke om tillatelse til faglærte så lenge det finnes et tilsvarende opplæringsprogram i Norge.På grunn av det merkelige antallet søkere fra ett land, startet UDI etterforskning og oppdaget falske sertifikater. Kandidatene har ikke fått opplæring. I et tilfeldig utvalg på 20 kandidater viste det seg at 11 brukte falske papirer.

Som et resultat av denne oppdagelsen har UDI økt granskningen av enkelte typer søknader. UDI har også avdekket søknader fra indiske statsborgere med falske mekanikerkvalifikasjoner. De fant også problemer med falske sertifiseringer av søkere med statsborgerskap i Kosovo og Iran.

Ikke mer immigrasjonssvindel

Dette er ikke første gang UDI har oppdaget svindelapper de siste årene. For et år siden avslørte UDI flere tilfeller av familieinnvandringssøkere som forsøkte å jukse systemet.

Norge familieinnvandring konseptbilde

Disse tillatelsene er tilgjengelige for personer som ønsker å bli med et nærmeste familiemedlem (vanligvis ektefellen) i Norge. Familiemedlemmet som allerede bor i Norge må blant annet dokumentere stabil inntekt.

Les mer: Guide til innvandring til Norge

UDI og Utlendingsnemnda (UNE) har identifisert saker der det har vært problemer med lønnsstørrelse og om jobben i det hele tatt eksisterer. Vanlige næringer hvor dette forekom var serverings- og servicenæringen, samt byggenæringen.