Norge planlegger å avslutte «Au Pair»-programmet – Norway News

Norge planlegger å avslutte «Au Pair»-programmet

Den norske regjeringen mener au pair-programmet har blitt brukt av familier til å leie inn billig arbeidskraft fra utlandet. Han vil avslutte programmet.

Utlendinger har i mange år kunnet jobbe i Norge som au pair eller barnepike. Det har lenge vært en populær måte å få midlertidig arbeidstillatelse i Norge, lære norsk, tjene penger og oppleve Norge og norsk kultur.

Arbeidstillatelsen for en au pair vil imidlertid snart bli trukket tilbake dersom nye regjeringsplaner blir gjennomført.Au pair-programmet har blitt misbrukt

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen har varslet sin intensjon om å stoppe utstedelsen av midlertidige oppholdstillatelser for au pair-programmet.

Programmet var opprinnelig laget for kulturell utveksling. Men kritikere av programmet mener det har blitt en måte for velstående familier å ansette billig arbeidskraft.

En au pair er egentlig en barnepike som bor i. Tanken bak programmet er at internasjonale mennesker skal forbedre sine norskkunnskaper og oppleve det norske samfunnet ved å bo hos en norsk familie.

Au pair Norge bilde

De tilbyr tjenester, vanligvis barnepass og lett husarbeid, til vertsfamilien. Til gjengjeld sørger vertsfamilien for overnatting og mat, samt et godtgjørelse på 5 900 kroner per måned for au pairens opphold.Arbeidsforhold

Noen au pairer har imidlertid vært utsatt for overgrep og dårlige arbeidsforhold. Den norske regjeringen ønsker å sikre tilstrekkelige arbeidsforhold for alle arbeidstakere, også private.

Selv om mange au pairer hadde gode erfaringer, er det tydelig at programmet ikke lenger tjente sin opprinnelige hensikt.

De fleste au pairene som har kommet til Norge gjennom programmet de siste to tiårene, har vært unge kvinner fra Filippinene. I mange tilfeller sender de den lille godtgjørelsen tilbake til familien.

Da au pair-striden skapte overskrifter i 2019, tok UDI-direktør Frode Forfang opp saken på sin Blogg:

Familie i Norge på fottur.

– Myndighetene har alltid forsøkt å påtvinge dette som et system for kulturutveksling, mens de fleste nok oppfatter det som en mulighet til å avlaste seg hjemme. Balansen her er også en av grunnene til at dette lenge har vært en kontroversiell ordning.

NHO-leder Peggy Hessen Følsvik sa til VG at hun var lettet over programmet tok slutt, siden hun mente det førte til utnyttelse av utenlandske kvinner. Men ikke alle støtter endringen.

Influenseren Julianne Nygård (dame pilot) sier TV2 det var trist at arbeidsforholdene for au pairer fikk så dårlig rykte at hele programmet ble avviklet. Familien hennes hadde tidligere brukt en au pair.

“Jeg synes det er uheldig at programmet blir avviklet for familier som følger reglene og får ekstra hjelp, på grunn av familiene som benyttet seg av programmet og ikke fulgte reglene,” sa han.

Neste skritt

Det vil nå finne sted en høringsprosess for å innhente meninger om programmets slutt. Det varte til 29. juni.

Justisminister Emilie Enger Mehl insisterte på at «alle kan si sin mening» om forslaget underveis i prosessen. Hun insisterte også på at planene om å skrinlegge programmet ikke vil påvirke de rundt 1100 au pairene som for tiden er i Norge og lovet en «myk overgang».

Norge planlegger å avslutte «Au Pair»-programmetSource link