Havvindprosjekter reiser spørsmål – Norway News

Havvindprosjekter reiser spørsmål

Statsminister Jonas Gahr Støre håper Norges første store havvindprosjekter vil bygge lokal kompetanse som kan spre seg rundt i verden, men opposisjonspolitikere mener prosjektene starter tregt og kostnadene er høye. Budgivningen på de første havvindkonsesjonene åpnet denne uken.

«Når vi får dette på plass og det er konkurransedyktig, vil vi ha et produkt som jeg tror verden kommer til å trenge», sa Støre da han og olje- og energiminister Terje Aasland annonserte første konkurranserunde om lisenser og kontrakter på to områder. i Nordsjøen: Nord-Utsira Og Sørlige Nordsjøen II.

Områdene ble annonsert i fjor og forventes å generere 30 000 megawatt vindkraft til havs innen 2040. Arbeidet med å vurdere nye havområder for vindkraft har startet, med Labour-Center-regjeringen som tar sikte på en ny konsesjonsrunde i 2025.

Kritikerne var skuffet over at regjeringen ikke også hadde åpnet opp hele området innenfor Sørlige Nordsjø II, mens Høyre og Fremskrittspartiet uttrykte bekymring for høye kostnader og etterlyste at skattebetalertilskuddene skulle holdes moderate. Sosialistisk Venstreparti er glad for at regjeringen ønsker at vindkraft skal sameksistere med andre offshoreselskaper, men frykter at regjeringen ikke har stilt slike krav strenge nok.For regjeringens egen beretning om lisensiering av vindkraft til havs, klikk her (ekstern lenke til regjeringens nettsted).

NewsinEnglish.no ansatte

Havvindprosjekter reiser spørsmål

Source link