Flere forsinkelser for slitende toglinje og utbredt sinne

Flere forsinkelser for slitende toglinje og utbredt sinne

OPPDATERING: Gjenåpningen av det som skulle være en ny høyhastighets pendlerbane i Oslo-området (Follobain) ble forsinket for fjerde gang. Nå skal ikke Norges dyreste samferdselsprosjekt være i drift før tidligst i midten av februar, og problemer på andre linjer har ført til en ny statlig gransking.

Bane NOR sier deres mannskaper jobber lange dager og netter, også i kulde, for å identifisere og løse eventuelle problemer på de urolige toglinjene. Verken myndighetspersoner eller publikum er imponert. FOTO: Bane NOR

Bane NOR, den statlige etaten med ansvar for Norges jernbanesystem, har fått offentlig skam for det som kalles en milliard…nok skandale som burde få konsekvenser for de høyt betalte statsbyråkratene som har ansvaret. I stedet sier Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund at han og kollegene «er veldig sikre på at vi nå vet årsaken» bak alle problemene som førte til overoppheting og brann i elektrisk utstyr.

– Vi er ikke klare til å presentere (grunnen) i dag, sa Frimannslund torsdag, men det er ikke lenge til det er helt klart for oss. Andre høyhastighetstester, som ikke ble gjennomført før åpningsseremonien, men dømt til å mislykkes i Follobanen i desember, er også nødvendige.

“Vi kan ikke gi noen garantier, men det er høyst sannsynlig at linjen vil åpne 12. februar,” sa Frimannslund. “Jeg vet vi sa det om 1. februar, men nå har vi en god timeplan og gode marginer, så vi ser det som sannsynlig.” Troverdigheten hans har imidlertid blitt stilt spørsmål ved, og han og andre jernbane- og togtjenestemenn er under offisiell etterforskning.Et utbrudd av problemer på andre linjer og inne i tunnelene, i mellomtiden har også frustrert passasjerer og skremt statlige regulatorer. Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge, mens det tidligere nasjonale togbyrået NSB (nå kalt Vy) driver ulike linjer med kommersielle konkurrenter.

Nå den nasjonale jernbane- og togregulatoren Jernbaneverket iverksatte etterforskning av problemene rundt Follobanen og en alvorlig hendelse inne i den lange tunnelen kalt Romeriksporten som betjener linjer nord-øst for Oslo og høyhastighetstoget Airport Express (flytog) til og fra Norges gateway flyplass, OSL Gardermoen. Strømbrudd inne i tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm førte også til store forsinkelser og strandede passasjerer, inkludert signalfeil som stengte Romeriksporten igjen fredag ​​morgen, noe som førte til problemer for passasjerer med flyvninger. De ble varslet om forsinkelser utover dagen, akkurat da helgeturene skulle ta av.

Regulatorer er spesielt bekymret for en påstått mangel på riktig vedlikehold og forberedelse når ting går galt. Det statlige byrået som har ansvaret for den samlede jernbanetjenesten for regjeringens transportdepartement, Retningen til jernbanenekalte også inn høytstående embetsmenn fra Bane NOR og Vy til møte og planlegger flere, for å legge mer press på dem for å bedre service og pålitelighet.

«Det viktigste nå er at Bane NORs plan er realistisk og at vi ikke kommer i en situasjon der vi må redusere transportmulighetene på grunn av uforutsette forsinkelser, sa jernbane- og togdirektør Knut Sletta torsdag til NRK. Han og sjefen, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Arbeiderpartiet, er skuffet og misfornøyd med Bane NOR.– Det er ikke godt nok for passasjerene, sier Nygård til NRK og andre medier. – Det er tydelig at Bane NOR var altfor optimistiske til gjenåpningen av Follobanen og vakte forhåpninger som nå viser seg urealistiske. Det er trist.

Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund klarte ikke å imponere statlige tjenestemenn, inkludert regjeringens samferdselsminister. FOTO: Bane NOR

Alle jernbanespørsmålene er spesielt pinlige for norske tjenestemenn som har hyllet sårt tiltrengte jernbaneinvesteringer som «grønne prosjekter» som kan redusere karbonutslipp. Mens jernbanetjenesten er rask og pålitelig i land fra Japan til India og andre steder i Europa, har Norges jernbanesystem slitt i flere tiår og ofte upålitelig.

Imidlertid har alle de statlige etatene som er satt opp for å overvåke det, også uskarpt ansvarlighet og tillatt de som kjører dem å skylde på hverandre når togene ofte er kansellert eller forsinket. En rekke ulike operatører på ulike ruter, ment å forbedre konkurransen og overholde europeiske frihandelsregler, har også gjort reise kompliserte og ofte dyre, for eksempel fra Fredrikstad til Trondheim, på grunn av de ulike operatørene som er involvert og manglende billettkoordinering. .

Problemene ved Follobanen har gjort det spesielt vanskelig for de tusenvis av nordmenn som bor og pendler i Østfold-området sør og øst for Oslo som strekker seg inn i Fredrikstad-området. – Det er så synd, sier ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo til NRK. “Det viktigste nå er at planen gjennomføres slik at togreisende kan nyte en forutsigbar service.”

newsinenglish.no/Nina Berglund

if you want to read this article from the original credit source of the article then you can read from here.